11.04.2016 KURS CNC – operator CNC

Zapraszamy serdecznie na kurs CNC, który rozpocznie się od 11 kwietnia 2016 roku.

KURS CNC:

Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom I podstawowy. Obsługa, uzbrajanie i podstawy programowania 3-osiowego, pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.

KURS CNC ZAKOŃCZY SIĘ PRAKTYCZNYM EGZAMINEM.

WYDAWANE SĄ CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE ZDANIE PRAKTYCZNEGO EGZAMINU CNC.

9 DNI KURSU PROWADZONE JEST NA HALI PRODUKCYJNEJ NA FREZARCE CNC DUGART 1000E.

NASI SZKOLENIOWCY TO DOŚWIADCZENIE PRACOWNICY PRODUKCYJNI – PRACOWALI JAKO FREZERZY CNC, TOKARZE CNC, OPERATORZY MASZYN CNC, PROGRAMIŚCI CNC, TECHNOLODZY CNC!

 

PROGRAM KURSU CNC:

Zakres kursu CNC
Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Dokumentacja techniczna Omówienie zasad rzutowania prostokątnego w konwencji europejskiej.
Zapoznanie z zasadami wymiarowania rysunków z uwzględnieniem:
– wymiarów liniowych i kątowych,
– tolerancji wymiarów i kształtu,
– pasowań,
– chropowatości powierzchni.
01:00 02:45
Narzędzia pomiarowe Zapoznanie z obsługą:
– suwmiarki,
– głebokościomierza,
– narzędzi mikrometrycznych,
– średnicówki,
– płytek wzorcowych,
– sprawdzianów tłoczkowych.
01:00 03:00
Wyposażenie i konserwacja obrabiarki Omówienie procedur bezpieczeństwa.
Przedstawienie elementów wyposażenia obrabiarki.
Wykonywanie drobnych prac serwisowych i konserwacyjnych.
00:30 01:00
Obsługa panelu sterowniczego Zapoznanie z wyposażeniem panelu obrabiarki.
Omówienie trybów pracy obrabiarki.
Przedstawienie znaczenia i zastosowania układów współrzędnych.
01:00 02:15
Praca w trybie ręcznym Przemieszczanie wrzeciona obrabiarki:
– w trybie impulsowym,
– za pomocą elektronicznego kółka ręcznego.
Działanie wyłączników krańcowych.
Zasady obróbki współbieżnej i przeciwbieżnej.
Zastosowanie czynników chłodzących.
Ustalanie i odczytywanie prędkości obrotowej wrzeciona i posuwu.
01:00 07:45
Narzędzia skrawające Przeznaczenie narzędzi.
Narzędzia monolityczne i składane.
Materiały narzędziowe.
00:30 02:45
Mierzenie narzędzi Omówienie metodologii pomiarów długości narzędzia przy użyciu układu pomiarowego obrabiarki.
Zastosowanie czujnika zegarowego.
Korygowanie wymiarów narzędzi.
00:30 02:00
Ustalanie baz obróbkowych Zastosowanie:
– czujnika zegarowego 3D,
– czujnika krawędziowego.
00:45 03:30
Oprzyrządowanie Obsługa:
– imadła maszynowego,
– płytek dystansowych,
– podpor śrubowych.
00:45 03:30
Edycja programów Tworzenie i usuwanie programów.
Kopiowanie programów z nośników zewnętrznych.
Omówienie struktury bloku i programu.
00:30 01:30
Tryb pracy automatycznej Uruchamianie przygotowanych programów.
Sterowanie parametrami obróbki.
00:30 14:00
Programowanie Zastosowanie:
– funkcji narzędziowych,
– funkcji posuwu i prędkości wrzeciona,
– kompensacji długości narzędzia,
– funkcji wyboru układu odniesienia przedmiotu.
01:30 03:30
Egzamin końcowy 04:00