30.05.2016 – 10.06.2016 PRAKTYCZNY KURS CNC

Zapraszamy 30.05.2016 – 10.06.2016 na praktyczny kurs cnc:
Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom I podstawowy. Obsługa, uzbrajanie i podstawy programowania 3-osiowego, pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji w zakresie:

  • obsługi i uzbrajania 3-osiowego pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC,
  • obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • wykonywania części maszyn o dowolnym poziomie skomplikowania na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie, w oparciu o dostarczony program obróbczy

Do kogo skierowane jest szkolenie?

  • pracowników bez żadnego doświadczenia na rynku pracy, z technicznym wykształceniem zawodowym,
  • pracowników produkcyjnych z doświadczeniem w branży obróbki skrawaniem przy użyciu obrabiarek frezarek konwencjonalnych,
  • pracodawców poszukujących pracowników z podstawowymi kwalifikacjami w branży obróbki skrawaniem, o profilu produkcji średnio- lub wielko-seryjnej

Co uczestnik szkolenia będzie potrafił po Naszym szkoleniu??

  • Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków operatora 3-osiowych centr obróbczych.
  • Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania części maszyn o dowolnym poziomie skomplikowania na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie, w oparciu o dostarczony program obróbczy.

Kursy prowadzone są na hali produkcyjnej, na maszynach przemysłowych (frezarka cnc).
W przypadku dodatkowych pytań chętnie pomożemy.

ZADZWOŃ   32 441 77 21