Praktyczne szkolenia CNC – galeria

INNI DAJĄ WIEDZĘ – MY PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI !

 

 

Specjalizujemy się w ocenie kwalifikacji zawodowych oraz w prowadzeniu praktycznych i indywidualnych szkoleniach dla operatorów CNC/ programistów CNC/ technologów CNC.

Podane w programach szkoleń godziny są godzinami zegarowymi, a nie lekcyjnymi.

 

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


 

PROGRAM SZKOLEŃ

Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom I podstawowy.
Obsługa, uzbrajanie i podstawy programowania 3-osiowego, pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.
Zakres praktycznego kursu CNC Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Dokumentacja techniczna Omówienie,zasad rzutowania prostokątnego w konwencji europejskiej.
Zapoznanie z zasadami wymiarowania rysunków z uwzględnieniem:
– wymiarów liniowych i kątowych,
– tolerancji wymiarów i kształtu,
– pasowań,
– chropowatości powierzchni.
01:00 02:45
Narzędzia pomiarowe Zapoznanie,z obsługą:
– suwmiarki,
– głębokościomierza,
– narzędzi mikrometrycznych,
– średnicówki,
– płytek wzorcowych,
– sprawdzianów tłoczkowych.
01:00 03:00
Wyposażenie i konserwacja obrabiarki Omówienie procedur bezpieczeństwa.
Przedstawienie elementów wyposażenia obrabiarki.
Wykonywanie drobnych prac serwisowych i konserwacyjnych.
00:30 01:00
Obsługa panelu sterowniczego Programowanie,ruchu narzędzia przy użyciu kompensacji:
– lewostronnej,
– prawostronnej.
Zastosowanie:
– podprogramów,
– makropoleceń użytkownika,
– zmiennych,
– skoków warunkowych i bezwarunkowych.
01:00 02:15
Praca w trybie ręcznym Przemieszczanie,wrzeciona obrabiarki:
– w trybie impulsowym,
– za pomocą elektronicznego kółka ręcznego.
Działanie wyłączników krańcowych.
Zasady obróbki współbieżnej i przeciwbieżnej.
Zastosowanie czynników chłodzących.
Ustalanie i odczytywanie prędkości obrotowej wrzeciona i posuwu.
01:00 07:45
Narzędzia skrawające Przeznaczenie narzędzi.
Narzędzia monolityczne i składane.
Materiały narzędziowe.
00:30 02:45
Mierzenie narzędzi Omówienie metodologii pomiarów długości narzędzia przy użyciu układu pomiarowego obrabiarki.
Zastosowanie czujnika zegarowego.
Korygowanie wymiarów narzędzi.
00:30 02:00
Ustalanie baz obróbkowych Zastosowanie:
– czujnika zegarowego 3D,
– czujnika krawędziowego.
00:45 03:30
Oprzyrządowanie Obsługa:
– imadła maszynowego,
– płytek dystansowych,
– podpór śrubowych.
00:45 03:30
Edycja programów Tworzenie i usuwanie programów.
Kopiowanie programów z nośników zewnętrznych.
Omówienie struktury bloku i programu.
00:30 01:30
Tryb pracy automatycznej Uruchamianie przygotowanych programów.
Sterowanie parametrami obróbki.
00:30 14:00
Programowanie Zastosowanie:
– funkcji narzędziowych,
– funkcji posuwu i prędkości wrzeciona,
– kompensacji długości narzędzia,
– funkcji wyboru układu odniesienia przedmiotu.
01:30 03:30
Egzamin końcowy 04:00

PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! PRAKTYCZNY KURS CNC!


Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom II średnio zaawansowany.
Praktyczne szkolenie w zakresie obsługi i programowania pionowego
centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.
Zakres praktycznego kursu CNC Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Narzędzia pomiarowe Zastosowanie czujnika zegarowego 3D jako narzędzia pomiarowego.
Sposoby wykorzystania systemu pomiarowego obrabiarki do
przeprowadzania pomiarów.
01:00 03:00
Oprzyrządowanie Obsługa:- łap dociskowych,
– docisków bocznych,
– uchwytów tokarskich trójszczękowch,
– kamieni teowych.
00:30 05:30
Ustalanie baz obróbkowych Ustalanie osi symetrii otworów i przedmiotów za pomocą
– czujnika dźwigniowo-zębatego,
– czujnika zegarowego 3D,
Orientowanie przedmiotów w przestrzeni roboczej obrabiarki za pomocą
– czujnika zegarowego 3D,
– czujnika zegarowego na statywie,
– czujnika dźwigniowo-zębatego.
Wykorzystanie elementów dystansowych do ustalania położenia przedmiotów w przestrzeni roboczej obrabiarki.
01:00 07:00
Uchwyty narzędziowe Dobieranie uchwytów narzędziowych dla określonych rodzajów narzędzi. 02:00 06:00
Mierzenie narzędzi Mierzenie długości i średnicy narzędzi skrawających przy pomocy sondy narzędziowej. 00:30 01:30
Tryb pracy automatycznej Używanie opcjonalnych przełączników trybu automatycznego:
– pominięcia bloku,
– wykonywania pojedynczego bloku,
– opcjonalnego zatrzymania.
Używanie trybu pracy próbnej.
Wznawianie biegu przerwanego programu.
Uruchamianie programów z nośników zewnętrznych.
Wyświetlanie toru narzędzia na ekranie sterownika.
01:00 06:00
Edycja programów Kopiowanie, przenoszenie bloków i fragmentów programów.
Kopiowanie programów na nośniki zewnętrzne.
00:30 03:30
Programowanie Programowanie ruchu narzędzia przy wykorzystaniu interpolacji
– liniowej,
– kołowej,
– śrubowej.
Programowanie przy użyciu współrzędnych biegunowych.Programowanie przy użyciu współrzędnych absolutnych i przyrostowych.
Wykorzystanie stałych cykli obróbkowych zgodnych ze specyfikacją ISO 6983.
08:00 64:00
Narzędzia skrawające Dobieranie narzędzi dla typowych operacji technologicznych.
Dobieranie podstawowych parametrów obróbki.
01:00 05:00
Egzamin końcowy 06:00

PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! PRAKTYCZNY KURS CNC!


Szkolenie technologa-programisty frezarki CNC – poziom III zaawansowany.
Programowanie pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD
i opracowywanie wydajnej technologii obróbki detali produkcyjnych.
Zakres praktycznego kursu CNC Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Technologia obróbki Opracowywanie,zaawansowanych i wydajnych technologii obróbki.
Zastosowanie różnych strategii obróbkowych.
02:00 12:30
Narzędzia skrawające Ustalanie,parametrów obróbki na podstawie danych katalogowych narzędzi.
Szacowanie czasów obróbki.
01:00 03:00
Cykle,obróbkowe specyficzne dla sterowania Projektowanie,konturu przy użyciu narzędzia projektowania konturów sterowania manual guide,0i.
Programowanie wykonania typowych elementów technologicznych przy użyciu,narzędzia manual guide 0i.
04:00 14:00
Programowanie Programowanie,ruchu narzędzia przy użyciu kompensacji:
– lewostronnej,
– prawostronnej.
Zastosowanie:
– podprogramów,
– makropoleceń użytkownika,
– zmiennych,
– skoków warunkowych i bezwarunkowych.
08:00 50:00
Egzamin końcowy 06:00

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz CV