Projektant CAD- konstruktor maszyn i urządzeń

Dla naszego Klienta z Katowic, prowadzącego działalność w zakresie projektowania i budowania maszyn, otworzyliśmy 2 wakaty na stanowisko konstruktora maszyn i urządzeń.

 

Starszy konstruktor

 

Jakich umiejętności oczekujemy od kandydatów składających swoje aplikacje?

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne lub pokrewne związane z budową maszyn).
 • Minimum 5 – letnie doświadczenie w projektowaniu maszyn i urządzeń, wiedzy z zakresu obliczeń wytrzymałościowych, bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego.
 • Umiejętność budowania stanowisk testowych, proponowanie prototypów i przeprowadzania testów.
 • Łatwość oceny dyrektywy maszynowej, zasad certyfikacji oraz oceny ryzyka. Jest samodzielny, wykazuje motywację do pracy i chęci rozwoju zawodowego nie tylko w czasie godzin pracy.
 • Samodzielne projektowanie zespołów maszyn i urządzeń, wraz z doborem automatyki wykonawczej i zabezpieczającej.
 • Proponuje koncepcje rozwiązań technicznych, sporządza dokumentację prowadzonych projektów zgodnie ze specyfikacją techniczną, i założeniami zarówno technicznymi jak i budżetowymi.
 • Nadzoruje wykonywanie prototypów, przeprowadza testy, samodzielnie wykonuje ocenę ryzyka projektowanych maszyn i urządzeń.
 • Umiejętność oceny innych konstruktorów.
 • Cechy przywódcze, potrafi kierować i jest odpowiedzialny za zespół projektantów przydzielonych mu do danego zlecenia projektowego. Potrafi rozliczać powierzone innym osobom zadania.

 

Co należeć będzie do zadań realizowanych na stanowisku starszego konstruktora?

 • Projektowanie nowych oraz modyfikację istniejących części, zespołów, maszyn i urządzeń.
 • Opracowanie koncepcji budowanej maszyny czy urządzenia w oparciu o założenia wymagane przez klienta wraz z ich przedstawianiem wstępnej wizualizacji.
 • Projektowanie pneumatycznych układów wykonawczych.
 • Analiza rozwiązań i odbiór zleconej dokumentacji na założenia konstrukcyjne.
 • Wykonywanie wstępnej analizy budżetu projektowanej maszyny wraz z wyznaczeniem planu etapów projektowa.
 • Opracowanie konstrukcji z zachowaniem założeń ideowych i analizy założeń budżetowych przy udziale starszego konstruktora.
 • Optymalizację konstrukcji pod względem minimalizacji kosztów i czasochłonności wykonania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wyrobu.
 • Optymalizację konstrukcji na podstawie obliczeń konstrukcyjnych.
 • Standaryzację rozwiązań konstrukcyjnych.
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w oparciu o system Solid Works.
 • Nadzór nad zespołem konstruktorów przy uzgadnianiu założeń projektowych i zgłaszanych nowych rozwiązań i modyfikowaniu istniejących.
 • Stosowanie na etapie projektowania polskich i zagranicznych norm bezpieczeństwa oraz wymagań klienta.
 • Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z analizą ryzyka projektowanego zespołu lub maszyny za którą bierze pełną odpowiedzialność cywilną.
 • Opracowywanie technologii wykonania poszczególnych zespołów maszyn.
 • Szkolenie i nadzór prac wykonywanych przez kadrę młodych konstruktorów.

Jakie są możliwości dalszego rozwoju?

Kolejnym etapem rozwoju jest możliwość awansu na konstruktora- wdrożeniowca. Decyzję taką podejmuje Zarząd na podstawie wcześniej prowadzonych zadań projektowych i ich rezultatów.

Na jakie wynagrodzenie może liczyć starszy konstruktor?

Konstruktor może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 3500 zł netto.

Dodatkowo każde zadanie projektowe, które zostanie zlecone powyżej rozliczenia miesięcznego, płatne 26-30 zł/h (netto) za odebrane i zatwierdzone zlecenie konstrukcyjne rozliczane powyżej godzin jednostkowych.

 

 


 

 

 

Jak zgłosić swoją aplikację?

 1. Wypełnij i wyślij elektroniczną kartę deklaracyjną:

2. Prześlij do nas (przez formularz lub na adres e-mail rekrutacja@kadrycnc.com.pl):

 • CV ze zdjęciem
 • list motywacyjny (nie obowiązkowe)
 • referencje (nie obowiązkowe)

3. W tytule wiadomości wpisz:

 • nazwę stanowiska
 • swoje imię i nazwisko

Informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Proces rekrutacji trwa średnio 4 tygodnie.

 

 


FORMULARZ APLIKACYJNY


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz CV