INNI DAJĄ WIEDZĘ - MY PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Praktyczne szkolenia CNC

Opracujemy indywidualny program szkolenia CNC dla Twojej firmy!

Co zrobimy?

  • sprawdzimy poziom umiejętności kandydatów do szkolenia poprzez testy praktyczne na maszynie, sprawdzenie praktyczne znajomości rysunku technicznego oraz posługiwania się przyrządami pomiarowymi
  • przygotujemy spersonalizowaną kartę szkoleniową, której program będzie uwzględniał obecny poziom kwalifikacji kandydatów
  • na bazie spersonalizowanej karty szkoleniowej przeprowadzimy szkolenie polegające przede wszystkim na nauce praktycznej na maszynie CNC
  • przeprowadzimy egzamin sprawdzający nabycie umiejętności będących w zakresie szkolenia
  • po szkoleniu i egzaminie ponownie zweryfikujemy poziom umiejętności kandydata poprzez powtórzenie testów praktycznych na maszynie CNC

 

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


Dlaczego właśnie My?

Spółka powstała na bazie firmy, która ma 13-letnie doświadczenia w produkcji skomplikowanych i bardzo precyzyjnych detali do maszyn i urządzeń, której kadra operatorów/ ustawiaczy/ technologów CNC została w całości wykształcona przez tę firmę.  Na bazie tych sukcesów postanowiliśmy prowadzić szkolenia operatorów/ ustawiaczy/ technologów CNC i pomagać innym firmom borykającym się z brakiem wykwalifikowanej kadry.

Sekretem sukcesu jest praktyka! Sprawdź nas!

 Kurs CNC Kadry CNC
Gwarantujemy skuteczność !
Konkurencja
Lista uczestników kursu CNC: 1-3 osoby 8-15 osób
Godziny szkoleniowe kursu CNC: zegarowe (60 minut) lekcyjne (45 minut)
Praktyka na szkoleniu CNC: praca na maszynie CNC praca na symulatorach
80%-90%
programu szkolenia CNC to warsztaty
10%-25% programu
szkolenia to warsztaty
kurs CNC odbywają się w warunkach
produkcyjnych (na hali) z wykorzystaniem
maszyny CNC
szkolenia odbywają się na sali
wykładowej z wykorzystaniem
laptopów/komputerów
stały dostęp do narzędzi pomiarowych,
narzędzi skrawających itp.
Program szkolenia CNC: przed przystąpieniem do praktycznego kursu CNC
weryfikujemy Twoje umiejętności
poprzez praktyczny test CNC
spersonalizowane szkolenie CNC
(program opracowujemy indywidualnie)
niezmienny program szkolenia
Egzamin: egzamin praktyczny CNC
(w całości prowadzony na maszynie)
brak lub egzamin z teorii
lub z wykorzystaniem symulatora
Dodatkowe informacje: po praktycznym egzaminie CNC dodatkowo weryfikujemy
Twoje umiejętności byś mógł zobaczyć
czego nauczyłeś się podczas
praktycznego kursu CNC
pomagamy znaleźć pracę –
współpracujemy z pracodawcami
Co daje Ci kurs CNC?
Kadry CNC vs. konkurencja
po kursie CNC kursant ma wiedzę praktyczną
i umiejętności niezbędne do samodzielnej
pracy na maszynie CNC oraz certyfikat
potwierdzający nabyte kwalifikacje
po kursie kursant nabywa
wiedzę i certyfikat

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


 

PROGRAM SZKOLEŃ

Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom I podstawowy.
Obsługa, uzbrajanie i podstawy programowania 3-osiowego, pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.
Zakres praktycznego kursu CNC Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Dokumentacja techniczna Omówienie,zasad rzutowania prostokątnego w konwencji europejskiej.
Zapoznanie z zasadami wymiarowania rysunków z uwzględnieniem:
– wymiarów liniowych i kątowych,
– tolerancji wymiarów i kształtu,
– pasowań,
– chropowatości powierzchni.
01:00 02:45
Narzędzia pomiarowe Zapoznanie,z obsługą:
– suwmiarki,
– głębokościomierza,
– narzędzi mikrometrycznych,
– średnicówki,
– płytek wzorcowych,
– sprawdzianów tłoczkowych.
01:00 03:00
Wyposażenie i konserwacja obrabiarki Omówienie procedur bezpieczeństwa.
Przedstawienie elementów wyposażenia obrabiarki.
Wykonywanie drobnych prac serwisowych i konserwacyjnych.
00:30 01:00
Obsługa panelu sterowniczego Programowanie,ruchu narzędzia przy użyciu kompensacji:
– lewostronnej,
– prawostronnej.
Zastosowanie:
– podprogramów,
– makropoleceń użytkownika,
– zmiennych,
– skoków warunkowych i bezwarunkowych.
01:00 02:15
Praca w trybie ręcznym Przemieszczanie,wrzeciona obrabiarki:
– w trybie impulsowym,
– za pomocą elektronicznego kółka ręcznego.
Działanie wyłączników krańcowych.
Zasady obróbki współbieżnej i przeciwbieżnej.
Zastosowanie czynników chłodzących.
Ustalanie i odczytywanie prędkości obrotowej wrzeciona i posuwu.
01:00 07:45
Narzędzia skrawające Przeznaczenie narzędzi.
Narzędzia monolityczne i składane.
Materiały narzędziowe.
00:30 02:45
Mierzenie narzędzi Omówienie metodologii pomiarów długości narzędzia przy użyciu układu pomiarowego obrabiarki.
Zastosowanie czujnika zegarowego.
Korygowanie wymiarów narzędzi.
00:30 02:00
Ustalanie baz obróbkowych Zastosowanie:
– czujnika zegarowego 3D,
– czujnika krawędziowego.
00:45 03:30
Oprzyrządowanie Obsługa:
– imadła maszynowego,
– płytek dystansowych,
– podpór śrubowych.
00:45 03:30
Edycja programów Tworzenie i usuwanie programów.
Kopiowanie programów z nośników zewnętrznych.
Omówienie struktury bloku i programu.
00:30 01:30
Tryb pracy automatycznej Uruchamianie przygotowanych programów.
Sterowanie parametrami obróbki.
00:30 14:00
Programowanie Zastosowanie:
– funkcji narzędziowych,
– funkcji posuwu i prędkości wrzeciona,
– kompensacji długości narzędzia,
– funkcji wyboru układu odniesienia przedmiotu.
01:30 03:30
Egzamin końcowy 04:00

PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! PRAKTYCZNY KURS CNC!


 

Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom II średnio zaawansowany.
Praktyczne szkolenie w zakresie obsługi i programowania pionowego
centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.
Zakres praktycznego kursu CNC Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Narzędzia pomiarowe Zastosowanie czujnika zegarowego 3D jako narzędzia pomiarowego.
Sposoby wykorzystania systemu pomiarowego obrabiarki do
przeprowadzania pomiarów.
01:00 03:00
Oprzyrządowanie Obsługa:- łap dociskowych,
– docisków bocznych,
– uchwytów tokarskich trójszczękowch,
– kamieni teowych.
00:30 05:30
Ustalanie baz obróbkowych Ustalanie osi symetrii otworów i przedmiotów za pomocą
– czujnika dźwigniowo-zębatego,
– czujnika zegarowego 3D,
Orientowanie przedmiotów w przestrzeni roboczej obrabiarki za pomocą
– czujnika zegarowego 3D,
– czujnika zegarowego na statywie,
– czujnika dźwigniowo-zębatego.
Wykorzystanie elementów dystansowych do ustalania położenia przedmiotów w przestrzeni roboczej obrabiarki.
01:00 07:00
Uchwyty narzędziowe Dobieranie uchwytów narzędziowych dla określonych rodzajów narzędzi. 02:00 06:00
Mierzenie narzędzi Mierzenie długości i średnicy narzędzi skrawających przy pomocy sondy narzędziowej. 00:30 01:30
Tryb pracy automatycznej Używanie opcjonalnych przełączników trybu automatycznego:
– pominięcia bloku,
– wykonywania pojedynczego bloku,
– opcjonalnego zatrzymania.
Używanie trybu pracy próbnej.
Wznawianie biegu przerwanego programu.
Uruchamianie programów z nośników zewnętrznych.
Wyświetlanie toru narzędzia na ekranie sterownika.
01:00 06:00
Edycja programów Kopiowanie, przenoszenie bloków i fragmentów programów.
Kopiowanie programów na nośniki zewnętrzne.
00:30 03:30
Programowanie Programowanie ruchu narzędzia przy wykorzystaniu interpolacji
– liniowej,
– kołowej,
– śrubowej.
Programowanie przy użyciu współrzędnych biegunowych.Programowanie przy użyciu współrzędnych absolutnych i przyrostowych.
Wykorzystanie stałych cykli obróbkowych zgodnych ze specyfikacją ISO 6983.
08:00 64:00
Narzędzia skrawające Dobieranie narzędzi dla typowych operacji technologicznych.
Dobieranie podstawowych parametrów obróbki.
01:00 05:00
Egzamin końcowy 06:00

PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! PRAKTYCZNY KURS CNC!


 

Szkolenie technologa-programisty frezarki CNC – poziom III zaawansowany.
Programowanie pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD
i opracowywanie wydajnej technologii obróbki detali produkcyjnych.
Zakres praktycznego kursu CNC Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Technologia obróbki Opracowywanie,zaawansowanych i wydajnych technologii obróbki.
Zastosowanie różnych strategii obróbkowych.
02:00 12:30
Narzędzia skrawające Ustalanie,parametrów obróbki na podstawie danych katalogowych narzędzi.
Szacowanie czasów obróbki.
01:00 03:00
Cykle,obróbkowe specyficzne dla sterowania Projektowanie,konturu przy użyciu narzędzia projektowania konturów sterowania manual guide,0i.
Programowanie wykonania typowych elementów technologicznych przy użyciu,narzędzia manual guide 0i.
04:00 14:00
Programowanie Programowanie,ruchu narzędzia przy użyciu kompensacji:
– lewostronnej,
– prawostronnej.
Zastosowanie:
– podprogramów,
– makropoleceń użytkownika,
– zmiennych,
– skoków warunkowych i bezwarunkowych.
08:00 50:00
Egzamin końcowy 06:00

 

Rozwój kadry to rozwój firmy!

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


 

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt:

  • e-mail: szkolenia@kadrycnc.com.pl lub poprzez zakładkę „kontakt”
  • telefoniczny: (32) 441 77 21
  • osobisty: ul. Klimczoka 9/32b, 40-857 Katowice

Doradzimy,  pomożemy.

 

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz CV