INNI DAJĄ WIEDZĘ - MY PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Praktyczne szkolenia CNC – zyskaj fach!

Nauczymy Cię zawodu!

Nie przeprowadzamy szkoleń – tylko skutecznie szkolimy!

Często mówi się o nas „kuźnia talentów”, „wylęgarnia fachowców”, „inkubatornia specjalistów”, czy też „ojcowizna rozwoju zawodowego”…   🙂 To początek fantastycznych określeń, jakie używacie w stosunku do nas 🙂 Korzystając z okazji: DZIĘKUJEMY!

Praktyczne kursy CNC! Sam zobacz! Sprawdź nas! 

Spółka powstała na bazie firmy, która ma ponad 13-letnie doświadczenia w produkcji skomplikowanych i bardzo precyzyjnych detali do maszyn i urządzeń, której kadra operatorów CNC/ programistów CNC/ technologów CNC została w całości wykształcona przez tę firmę.  Na bazie tych sukcesów postanowiliśmy prowadzić praktyczne kursy operatorów CNC/ programistów CNC/ technologów CNC i pomagać innym firmom borykającym się z brakiem wykwalifikowanej kadry.

Jak zapisać się na praktyczny kurs CNC?

– napisz do nas na adres szkolenia@kadrycnc.com.pl jakim szkoleniem jesteś zainteresowany

– skontaktujemy się z Tobą

– ustalimy szczegóły dotyczące Twoich oczekiwań (zakres kursu, termin itd.)

– prześlemy Ci umowę

– po podpisaniu umowy realizujemy kurs CNC

– po zdanym egzaminie otrzymujesz od nas certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności

 

Sekretem sukcesu jest praktyka! Sprawdź nas!

 Kursy CNC Kadry CNC
Gwarantujemy skuteczność !
Konkurencja
Lista uczestników kursu CNC: 1-3 osoby 8-15 osób
Godziny szkoleniowe CNC: zegarowe (60 minut) lekcyjne (45 minut)
Praktyka na szkoleniu CNC: praca na maszynie CNC praca na symulatorach
80%-90%
programu szkolenia CNC to warsztaty
10%-25% programu
szkolenia to warsztaty
praktyczne kursy CNC odbywają się w warunkach
produkcyjnych (na hali) z wykorzystaniem
maszyny CNC
szkolenia odbywają się na sali
wykładowej z wykorzystaniem
laptopów/komputerów
stały dostęp do narzędzi pomiarowych,
narzędzi skrawających itp.
Program szkolenia CNC: przed przystąpieniem do praktycznego kursu CNC
weryfikujemy Twoje umiejętności
poprzez praktyczny test CNC
spersonalizowane szkolenie CNC
(program opracowujemy indywidualnie)
niezmienny program szkolenia
Egzamin: egzamin praktyczny CNC
(w całości prowadzony na maszynie)
brak lub egzamin z teorii
lub z wykorzystaniem symulatora
Dodatkowe informacje: po praktycznym egzaminie CNC dodatkowo weryfikujemy
Twoje umiejętności byś mógł zobaczyć
czego nauczyłeś się podczas
praktycznego kursu CNC
pomagamy znaleźć pracę –
współpracujemy z pracodawcami
Co daje Ci kurs CNC?
Kadry CNC vs. konkurencja
po kursie CNC kursant ma wiedzę praktyczną
i umiejętności niezbędne do samodzielnej
pracy na maszynie CNC oraz certyfikat
potwierdzający nabyte kwalifikacje
po kursie kursant nabywa
wiedzę i certyfikat

Zadzwoń do nas (32) 441 77 21 i zapytaj o szczegóły!!

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


 

Skąd nasza pewność, że nauczymy Cię zawodu?

  • sprawdzimy poziom Twoich umiejętności i potencjału poprzez praktyczne testy CNC, sprawdzenie znajomości rysunku technicznego oraz posługiwania się przyrządami pomiarowymi
  • przygotujemy spersonalizowaną kartę szkoleniową, której program będzie uwzględniał Twój obecny poziom kwalifikacji (punkt wyjściowy) oraz oczekiwane umiejętności
  • na bazie spersonalizowanej karty szkoleniowej przeprowadzimy szkolenie praktyczne na maszynie CNC
  • przeprowadzimy egzamin sprawdzający nabycie umiejętności będących w zakresie szkolenia
  • po szkoleniu i egzaminie ponownie zweryfikujemy poziom umiejętności kandydata poprzez powtórzenie testów praktycznych na maszynie

 

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


 

 

Dlaczego Pracodawcy chętnie zatrudniają po naszych szkoleniach?

  • zmniejszenie ryzyka zatrudnienia niewłaściwego pracownika
  • gwarancja nabycia umiejętności (a nie tylko wiedzy)
  • zatrudnienie pracownika o sprawdzonych kwalifikacjach zawodowych

 

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! 


tabela bazowych szkoleń

 

PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! PRAKTYCZNY KURS CNC!


 

PROGRAM SZKOLEŃ

Bazowy program szkoleń CNC to tylko nasza propozycja, sugestia. Poszczególne szkolenia oraz ich etapy można dowolnie modyfikować i łączyć w zależności od umiejętności kursanta. To daje możliwość nabycia nowych umiejętności i obniżenia kosztów szkolenia (nie szkolimy z tego co już potrafisz lub z tego co nie jest dla Ciebie i Twojego pracodawcy niezbędne).

Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom I podstawowy.
Obsługa, uzbrajanie i podstawy programowania 3-osiowego, pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.
Zakres szkolenia Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Dokumentacja techniczna Omówienie,zasad rzutowania prostokątnego w konwencji europejskiej.
Zapoznanie z zasadami wymiarowania rysunków z uwzględnieniem:
– wymiarów liniowych i kątowych,
– tolerancji wymiarów i kształtu,
– pasowań,
– chropowatości powierzchni.
01:00 02:45
Narzędzia pomiarowe Zapoznanie,z obsługą:
– suwmiarki,
– głębokościomierza,
– narzędzi mikrometrycznych,
– średnicówki,
– płytek wzorcowych,
– sprawdzianów tłoczkowych.
01:00 03:00
Wyposażenie i konserwacja obrabiarki Omówienie procedur bezpieczeństwa.
Przedstawienie elementów wyposażenia obrabiarki.
Wykonywanie drobnych prac serwisowych i konserwacyjnych.
00:30 01:00
Obsługa panelu sterowniczego Programowanie,ruchu narzędzia przy użyciu kompensacji:
– lewostronnej,
– prawostronnej.
Zastosowanie:
– podprogramów,
– makropoleceń użytkownika,
– zmiennych,
– skoków warunkowych i bezwarunkowych.
01:00 02:15
Praca w trybie ręcznym Przemieszczanie,wrzeciona obrabiarki:
– w trybie impulsowym,
– za pomocą elektronicznego kółka ręcznego.
Działanie wyłączników krańcowych.
Zasady obróbki współbieżnej i przeciwbieżnej.
Zastosowanie czynników chłodzących.
Ustalanie i odczytywanie prędkości obrotowej wrzeciona i posuwu.
01:00 07:45
Narzędzia skrawające Przeznaczenie narzędzi.
Narzędzia monolityczne i składane.
Materiały narzędziowe.
00:30 02:45
Mierzenie narzędzi Omówienie metodologii pomiarów długości narzędzia przy użyciu układu pomiarowego obrabiarki.
Zastosowanie czujnika zegarowego.
Korygowanie wymiarów narzędzi.
00:30 02:00
Ustalanie baz obróbkowych Zastosowanie:
– czujnika zegarowego 3D,
– czujnika krawędziowego.
00:45 03:30
Oprzyrządowanie Obsługa:
– imadła maszynowego,
– płytek dystansowych,
– podpór śrubowych.
00:45 03:30
Edycja programów Tworzenie i usuwanie programów.
Kopiowanie programów z nośników zewnętrznych.
Omówienie struktury bloku i programu.
00:30 01:30
Tryb pracy automatycznej Uruchamianie przygotowanych programów.
Sterowanie parametrami obróbki.
00:30 14:00
Programowanie Zastosowanie:
– funkcji narzędziowych,
– funkcji posuwu i prędkości wrzeciona,
– kompensacji długości narzędzia,
– funkcji wyboru układu odniesienia przedmiotu.
01:30 03:30
Egzamin końcowy 04:00

PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! PRAKTYCZNY KURS CNC!


 

Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom II średnio zaawansowany.
Praktyczne szkolenie w zakresie obsługi i programowania pionowego
centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.
Zakres szkolenia Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Narzędzia pomiarowe Zastosowanie czujnika zegarowego 3D jako narzędzia pomiarowego.
Sposoby wykorzystania systemu pomiarowego obrabiarki do
przeprowadzania pomiarów.
01:00 03:00
Oprzyrządowanie Obsługa:- łap dociskowych,
– docisków bocznych,
– uchwytów tokarskich trójszczękowch,
– kamieni teowych.
00:30 05:30
Ustalanie baz obróbkowych Ustalanie osi symetrii otworów i przedmiotów za pomocą
– czujnika dźwigniowo-zębatego,
– czujnika zegarowego 3D,
Orientowanie przedmiotów w przestrzeni roboczej obrabiarki za pomocą
– czujnika zegarowego 3D,
– czujnika zegarowego na statywie,
– czujnika dźwigniowo-zębatego.
Wykorzystanie elementów dystansowych do ustalania położenia przedmiotów w przestrzeni roboczej obrabiarki.
01:00 07:00
Uchwyty narzędziowe Dobieranie uchwytów narzędziowych dla określonych rodzajów narzędzi. 02:00 06:00
Mierzenie narzędzi Mierzenie długości i średnicy narzędzi skrawających przy pomocy sondy narzędziowej. 00:30 01:30
Tryb pracy automatycznej Używanie opcjonalnych przełączników trybu automatycznego:
– pominięcia bloku,
– wykonywania pojedynczego bloku,
– opcjonalnego zatrzymania.
Używanie trybu pracy próbnej.
Wznawianie biegu przerwanego programu.
Uruchamianie programów z nośników zewnętrznych.
Wyświetlanie toru narzędzia na ekranie sterownika.
01:00 06:00
Edycja programów Kopiowanie, przenoszenie bloków i fragmentów programów.
Kopiowanie programów na nośniki zewnętrzne.
00:30 03:30
Programowanie Programowanie ruchu narzędzia przy wykorzystaniu interpolacji
– liniowej,
– kołowej,
– śrubowej.
Programowanie przy użyciu współrzędnych biegunowych.Programowanie przy użyciu współrzędnych absolutnych i przyrostowych.
Wykorzystanie stałych cykli obróbkowych zgodnych ze specyfikacją ISO 6983.
08:00 64:00
Narzędzia skrawające Dobieranie narzędzi dla typowych operacji technologicznych.
Dobieranie podstawowych parametrów obróbki.
01:00 05:00
Egzamin końcowy 06:00

 PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! PRAKTYCZNY KURS CNC!


 

Szkolenie technologa-programisty frezarki CNC – poziom III zaawansowany.
Programowanie pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD
i opracowywanie wydajnej technologii obróbki detali produkcyjnych.
Zakres szkolenia Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Technologia obróbki Opracowywanie,zaawansowanych i wydajnych technologii obróbki.
Zastosowanie różnych strategii obróbkowych.
02:00 12:30
Narzędzia skrawające Ustalanie,parametrów obróbki na podstawie danych katalogowych narzędzi.
Szacowanie czasów obróbki.
01:00 03:00
Cykle,obróbkowe specyficzne dla sterowania Projektowanie,konturu przy użyciu narzędzia projektowania konturów sterowania manual guide,0i.
Programowanie wykonania typowych elementów technologicznych przy użyciu,narzędzia manual guide 0i.
04:00 14:00
Programowanie Programowanie,ruchu narzędzia przy użyciu kompensacji:
– lewostronnej,
– prawostronnej.
Zastosowanie:
– podprogramów,
– makropoleceń użytkownika,
– zmiennych,
– skoków warunkowych i bezwarunkowych.
08:00 50:00
Egzamin końcowy 06:00

PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC! PRAKTYCZNY KURS CNC!


 

 

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.02/00022/2006

Jesteśmy po to żeby pomóc Tobie w pierwszych i kolejnych krokach na rynku pracy CNC.

 

Zyskaj fach! Zdobądź dobrze płatną pracę!

 


 Masz wątpliwości, pytania?

  • napisz do nas (szkolenia@kadrycnc.com.pl lub poprzez zakładkę „kontakt”)
  • zadzwoń (32 441 77 21)

Doradzimy, pomożemy. Od początku do końca będziesz pod naszą opieką.

 

 

PRAKTYCZNE KURSY CNC! PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC!


FORMULARZ KONTAKTOWY


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz CV