Zostań frezerem CNC

Serdecznie zapraszamy na praktyczny kurs cnc!

KURS CNC:

Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom I podstawowy. Obsługa, uzbrajanie i podstawy programowania 3-osiowego, pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.

Celem kursu CNC jest nabycie kwalifikacji w zakresie:

  • obsługi i uzbrajania 3-osiowego pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC,
  • obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • wykonywania części maszyn o dowolnym poziomie skomplikowania na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie, w oparciu o dostarczony program obróbczy

Do kogo skierowany jest kurs CNC?

  • Kurs CNC skierowany jest do pracowników bez żadnego doświadczenia na rynku pracy, z technicznym wykształceniem zawodowym,
  • Kurs CNC skierowny jest do pracowników produkcyjnych z doświadczeniem w branży obróbki skrawaniem przy użyciu obrabiarek frezarek konwencjonalnych,
  • Kurs CNC skierowany jest do pracodawców poszukujących pracowników z podstawowymi kwalifikacjami w branży obróbki skrawaniem, o profilu produkcji średnio- lub wielko-seryjnej

Co uczestnik kursu CNC  będzie potrafił po Naszym szkoleniu??

  • Uczestnicy kursu CNC zostaną przygotowani do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków operatora 3-osiowych centr obróbczych.
  • Uczestnicy kursu CNC szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania części maszyn o dowolnym poziomie skomplikowania na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie, w oparciu o dostarczony program obróbczy.

Kursy CNC prowadzone są na hali produkcyjnej, na maszynach przemysłowych (frezarka cnc).
W przypadku dodatkowych pytań chętnie pomożemy.

ZADZWOŃ   32 441 77 21

PROGRAM PRAKTYCZNY KURS CNC

Szkolenie operatora frezarki CNC – poziom I podstawowy.
Obsługa, uzbrajanie i podstawy programowania 3-osiowego, pionowego centrum obróbczego ze sterowaniem FANUC 0i-MD.
Zakres praktycznego kursu CNC Czas szkolenia
Część teoretyczna Część praktyczna
Dokumentacja techniczna Omówienie,zasad rzutowania prostokątnego w konwencji europejskiej.
Zapoznanie z zasadami wymiarowania rysunków z uwzględnieniem:
– wymiarów liniowych i kątowych,
– tolerancji wymiarów i kształtu,
– pasowań,
– chropowatości powierzchni.
01:00 02:45
Narzędzia pomiarowe Zapoznanie,z obsługą:
– suwmiarki,
– głębokościomierza,
– narzędzi mikrometrycznych,
– średnicówki,
– płytek wzorcowych,
– sprawdzianów tłoczkowych.
01:00 03:00
Wyposażenie i konserwacja obrabiarki Omówienie procedur bezpieczeństwa.
Przedstawienie elementów wyposażenia obrabiarki.
Wykonywanie drobnych prac serwisowych i konserwacyjnych.
00:30 01:00
Obsługa panelu sterowniczego Programowanie,ruchu narzędzia przy użyciu kompensacji:
– lewostronnej,
– prawostronnej.
Zastosowanie:
– podprogramów,
– makropoleceń użytkownika,
– zmiennych,
– skoków warunkowych i bezwarunkowych.
01:00 02:15
Praca w trybie ręcznym Przemieszczanie,wrzeciona obrabiarki:
– w trybie impulsowym,
– za pomocą elektronicznego kółka ręcznego.
Działanie wyłączników krańcowych.
Zasady obróbki współbieżnej i przeciwbieżnej.
Zastosowanie czynników chłodzących.
Ustalanie i odczytywanie prędkości obrotowej wrzeciona i posuwu.
01:00 07:45
Narzędzia skrawające Przeznaczenie narzędzi.
Narzędzia monolityczne i składane.
Materiały narzędziowe.
00:30 02:45
Mierzenie narzędzi Omówienie metodologii pomiarów długości narzędzia przy użyciu układu pomiarowego obrabiarki.
Zastosowanie czujnika zegarowego.
Korygowanie wymiarów narzędzi.
00:30 02:00
Ustalanie baz obróbkowych Zastosowanie:
– czujnika zegarowego 3D,
– czujnika krawędziowego.
00:45 03:30
Oprzyrządowanie Obsługa:
– imadła maszynowego,
– płytek dystansowych,
– podpór śrubowych.
00:45 03:30
Edycja programów Tworzenie i usuwanie programów.
Kopiowanie programów z nośników zewnętrznych.
Omówienie struktury bloku i programu.
00:30 01:30
Tryb pracy automatycznej Uruchamianie przygotowanych programów.
Sterowanie parametrami obróbki.
00:30 14:00
Programowanie Zastosowanie:
– funkcji narzędziowych,
– funkcji posuwu i prędkości wrzeciona,
– kompensacji długości narzędzia,
– funkcji wyboru układu odniesienia przedmiotu.
01:30 03:30
Egzamin końcowy 04:00

 

FORMULARZ KONTAKTOWY


 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz CV